ASCAMM, l’Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius, es va constituir el 1.979 i agrupa unes 100 empreses del sector.

ASCAMM és membre fundador de FEAMM (Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros) i n’exerceix la secretaria. A través de FEAMM, forma part de la ISTMA (International Special Tooling and Machining Association) que té com a membres les associacions de motllistes i matricers de 28 països.

La missió d’ASCAMM és la millora de la competitivitat i defensa dels interessos de les seves empreses associades.

Les seves actuacions han estat orientades a la prestació de serveis a les empreses, a la creació d’infrastructures (Centre Tecnològic) i a l’ organització del sector en els àmbits nacional (constitució de FEAMM) i internacional (consolidació d’ ISTMA-Europa) per tal de millorar i ampliar els serveis oferts a les empreses.

Des del 1.997, el Centre Tecnològic d’ASCAMM té la forma jurídica de fundació privada i és un entitat independent de l’Associació.

Les activitats que ASCAMM posa a disposició de les seves empreses associades poden ser realitzades directament per l’Associació o en col·laboració amb FEAMM o la Fundació ASCAMM.

Entre aquestes activitats sobresurten el foment de:

  • la cooperació, tant horitzontal entre empreses fabricant de motlles i  matrius com vertical entre empreses d’una mateixa cadena de valor
  • la internacionalització (fires, missions, grups i consorcis d’exportació, entrevistes amb compradors, catàlegs…)
  • la formació de personal qualificat pel sector (cursos especialitzats, participació en la Formació Profesional Dual…)
  • la participació de les empreses en projectes nacionals (PCCP, PROFIT, INNOEMPRESA, Programa para el Fomento de la Competitividad de los Sectores Estratégicos Industriales,…) i internacionals (Programes Marc) i de la utilització dels serveis dels Centres Tecnològics (innovació, prospectiva de mercats i tecnologies, formació, assaigs de motlles,…)
  • la utilització dels ajuts de les Administracions a les empreses

Altres activitats destacables son:

  • la representació del sector davant les Administracions i l’elaboració conjunta de plans d’actuació (convenis de col·laboració, plans sectorials,…)
  • la representació del sector davant dels clients i entitats properes
  • l’elaboració i distribució d’informació sectorial (estudis, estadístiques, informes, …)

EXEMPLES D’ACTIVITATS REALITZADES

Elaboració d’un Pla de Millora de Proveïdors Locals del Sector d’Automoció amb la participació d’EMTISA, FICOSA, GESTAMP, PEGUFORM i de l’Administració catalana.

Participació en les fires: NPE de Chicago, K de Düsseldorf, Euromold de Frankfurt, Interplástica de Moscú, Plastimagen de Mèxic,…

Organització de missions a: República Txeca, Eslovàquia, Índia, Xina, Estats Units, Turquia, Mèxic, Marroc…

Constitució de grups d’exportació.

Organització d’entrevistes amb compradors estrangers.

Participació en el projecte ChinEsNet per fomentar les col·laboracions amb empreses xineses.

Participació en els projectes InnoPyme i MITRAES que han permès a les empreses associades disposar de serveis innovadors de centres tecnològics a meitat de preu i rebre assessorament gratuït per migrar a nous sectors demandants.

Informació i tramitació d’ajuts col·lectius per a les empreses associades: compra de maquinària, compra d’ERP, formació i assessorament,…

Informació i tramitació d’ajuts individuals per a les empreses associades: compra de maquinària, assessorament, reorientació de negoci,…

Obtenció i distribució d’informació sectorial (situació dels sector en els països de la ISTMA, evolució de la producció i el consum de motlles i matrius, comparació de ratis i salaris en diferents països, importacions i exportacions de motlles i matrius, oportunitats de negoci en mercats emergents,…)

ENLLAÇOS D’INTERÈS

EURECAT, www.eurecat.org

FEAMM, www.feamm.com

ISTMA, www.istma.org

SI VOL MÉS INFORMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ASCAMM, DIGUI’NS-HO: 

Telf. 93 594 47 47        ascamm@ascamm.org

I SERÀ ATÈS IMMEDIATAMENT