ASCAMM participa en diferents projectes nacionals, estatals i Europeus.

En aquest apartat trobareu informació tant dels projectes que estan en curs com dels acabats.

Si esteu interessats en rebre’n més informació o en participar en futurs projectes organitzats per ASCAMM, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

ascamm@ascamm.org

INSTRUMENTS I AJUTS CDTI I ACCIÓ 2021 PER LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

 

Ajuts ACCIÓ

  • Cupons a la Innovació (Ajuts entre 2.500€ i 8.000€). El cupó es bescanvia pels serveis d’un proveïdor acreditat d’ACCIÓ, que pot assessorar-vos en tecnologia, innovació, economia circular, propietat industrial i fiscalitat.
  • Digitalització via PROACCIÓ: Cupons 4.0. Específicament per a la incorporació de les tecnologies de la industria 4.0
  • Projectes R+D empresarial en Economia Circular: Orientats a nos productes i processos
  • Projectes de R+D en col·laboració amb agents de l’ecosistema i internacionals: Aquest son tots el projectes internacionals, com Horizon Europe, Next Generation EU, The European Green Deal, etc.

Més informació

 

Ajuts CDTI

  • NEOTEC: Programa de suport a la creació i consolidació d’empreses innovadores de base tecnològica a Espanya.
  • PID: Ajuts a projectes d’R+D desenvolupats per empreses i destinats a la creació i millora significativa de processos productius, productes o serveis.
  • CERVERA: Ajuts a projectes individuals d’R+D, desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics d’àmbit estatal, en les tecnologies prioritàries Cervera: materials avançats, eco-innovació, transició energètica, fabricació intel·ligent, tecnologies per la salut, cadena alimentària segura i saludable, deep learning i IA, xarxes mòbils avançades, transport intel·ligent i protecció de la informació.
  • MISIONES Ciència i Innovació: Programa destinat a grans iniciatives estratègiques intensives en investigació industrial, amb la participació d’organismes d’investigació, centres tecnològics i universitats, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de cinc missions: Energia segura, eficient i neta per al segle XXI; Mobilitat sostenible i intel·ligent; Impuls gran sector agroalimentari sostenible i saludable; Impuls a la indústria en la revolució industrial del segle XXI; i donar resposta sostenible a malalties i necessitats derivades de l’envelliment.
  • Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional en R+D+i (PCTI): Projectes liderats per empreses, tant a escala multilateral (EUREKA, IBEROEKA i PRIMA), com a bilateral. Fan referència al valor afegit de la innovació realitzada en clau internacional i permeten a les empreses espanyoles reforçar les seves capacitats tecnològiques, ampliant, al mateix temps, l’impacte dels seus productes, processos i serveis en els mercats globals.

Els ajuts CDTI els informen i assessoren des d’ACCIÓ, que ajuden a organitzar consorcis.

Més informació