Moltes empreses industrials no són presents o bé no tenen activitat en les xarxes socials.

Les més utilitzades són Twitter, que és un servei que permet la comunicació bidireccional i en el que es pot compartir informació de manera ràpida i senzilla i LinkedIn que és una xarxa social orientada principalment a l’ús empresarial, de negocis i ocupació. LinkedIn permet el contacte entre empreses.

Avui dia les xarxes socials són eines cada cop més conegudes. A nivell empresarial són utilitzades per a promocionar els seus serveis, productes i donar a conèixer novetats.

L’avantatge de les xarxes socials és clara: publicitat i promoció immediata i sense costos.

ASCAMM ofereix un nou servei per a les seves empreses associades que té com a principal propòsit ajudar en la promoció comercial i posicionar les empreses en les xarxes socials i aconseguir millorar la seva tasca comercial.

Per a més informació i/o interès en aquest servei, només cal sol·licitar-ho a ascamm@ascamm.org