EL SECTOR A CATALUNYA

Xifres en milions €
Fonts: ICEX i IDESCAT

(1) Inclou: matrius (CCAE: 25736033), caixes de fosa (CCAE: 25735013), motlles injecció d’alumini (CCAE: 25735020), altres motlles d’alumini (CCAE: 25735030), motlles d’injecció i compressió de plàstic (CCAE: 25735070), motlles per a vidre (CCAE: 25735050) i altres motlles per plàstic (CCAE: 25735080)
(2) Inclou: matrius (CCAE: 25736033), motlles d’injecció d’alumini (CCAE: 25735020), motlles d’injecció i compressió de plàstic (CCAE: 25735070), altres motlles per plàstic (CCAE:25735080)