La Junta Directiva es l’òrgan de execució i administració de l’Associació i actua per delegació de l’Assemblea General. Consta d’11 socis numeraris, escollits tots ells per l’Assemblea General.

Angel Atance

President

MOLMASA, S.L.

 

Daniel Altimiras

Vicepresident 1r

DICOMOL, S.L.

 

Félix Parente

Vicepresident 2n

MECÁNICA J. PARENTE, S.L.

 

Enric Riverola

Tresorer

SPROM, S.A

Estela Sánchez

Vocal

ALTISAN PLASTIC, S.L.

José Luis Guerrero

Vocal

MECÁNICAS DRAGUER, S.L.

Alfons Pérez

Vocal

SERVITECMOLD, S.L.

Daniel Ros

Vocal

TALLERES ROGASA, S.A.