La Junta Directiva es l’òrgan de execució i administració de l’Associació i actua per delegació de l’Assemblea General. Consta d’11 socis numeraris, escollits tots ells per l’Assemblea General.

Daniel Altimiras

President

DICOMOL, S.L.

Àngel Atance

Vicepresident 1r

MOLMASA, S.L.

Félix Parente

Vicepresident 2n

MECÁNICA J. PARENTE, S.L.

 

Enric Riverola

Tresorer

SPROM, S.A

Estela Sánchez

Vocal

ALTISAN PLASTIC, S.L.

José Luis Guerrero

Vocal

MECÁNICAS DRAGUER, S.L.

Francisco Fernández

Vocal

MOL-MATRIC, S.C.C.L.

Daniel Ros

Vocal

Talleres Rogasa, S.A.