Fulletó Motlles i Matrius

ASCAMM i l’Alianza para la FP Dual han elaborat conjuntament un fulletó per donar a conèixer la professió de motlles i matrius als joves.

Amb aquest fulletó, que es difondrà per tots els canals, esperem donar suport als instituts amb els que col·laborem i al sector en general.

Veure fulletó

Nou cicle formatiu de Grau Superior: Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional de Motlles i Matrius.

Visita dels alumnes i professors de l’Institut Manolo Hugué a una empresa del sector

Després de molts anys cercant moltes vies per aconseguir professionals formats en el nostre sector, el curs 2017-2018 es va iniciar a l’Institut Manolo Hugué (Caldes de Montbui) la Formació Professional del Grau Superior de Programació de la Producció de Motlles i Matrius.

Veure més informació del Grau.

Ara, aquest mateix grau, s’iniciarà a l’Institut El Palau (Sant Andreu de la Barca) el proper curs 2019-2020, per poder nodrir d’alumnes amb un alt grau d’especialització a les empreses d’ASCAMM que es troben al Baix Llobregat.

Això ens permet que coneixements que fins ara no estaven inclosos en els plans d’estudis, formin part del temari: ajustatge i muntatge de motlles i matrius, polit, electricitat enfocada en càmeres calentes, gravats / texturitzats, etc…

Aquestes accions seran serà beneficioses pel sector en general, perquè millorarà el nivell professional, indistintament que les empreses estiguin associades o no a ASCAMM: aquest cicle és únic a nivell de tota Espanya. Però per acord entre les parts (Generalitat, IES i ASCAMM) en que es demanava a ASCAMM una col·laboració en la gestió a tots els nivells, les empreses que podran acollir alumnes en pràctiques, i realitzar altres participacions preferents, seran les empreses sòcies d’ASCAMM.

ACCIONS FORMATIVES REALITZADES

L’Associació ASCAMM, amb l’objectiu de pal·liar les necessitats de personal del sector de motlles i matrius, va formar 30 nous professionals amb la col·laboració de la Fundació Eurecat.

El sector de motlles i matrius, després de superar la llarga crisi que va reduir el nombre de empreses del sector, s’ha anat recuperant progressivament en els últims 5 anys, i ja acumula un creixement sostingut del 43% des del mínim històric del 2010. Aquest creixement ha anat acompanyat d’un creixement de les exportacions de motlles i matrius, que també han crescut més d’un 40% respecte als seus mínims.

Cal destacar que les exportacions de motlles i matrius superen a les importacions dels països de baix cost. L’alta qualitat dels motlles i matrius dissenyats i fabricats a Catalunya es reconeguda als principals països clients Europeus i altres països en creixement com es el cas de Mèxic.

Aquest creixement de les empreses ha estat en maquinària i personal especialitzat, que ja s’ha esgotat i només es pot aportar nou personal a través de la formació.

Al Desembre 2016 ASCAMM va iniciar el curs de Mecanització per Arrencament de Ferritja, que te una durada de 630 hores i que formarà 15 alumnes.

Al Gener 2017 es va iniciar el curs de Mecanització per Abrasió, Electroerosió i Altres Procediments Especials (CNC) que te una durada de 630 hores i que formarà 15 alumnes més.

Tots els alumnes que han participat en aquestes accions formatives han estat seleccionats amb l’objectiu de poder mantenir un nivell formatiu d’alta qualitat.

Aquests dos cursos han estat totalment finançats per la Generalitat de Catalunya a través de la seva línea de Forma i Insereix, que exigeix una inserció mínima del 60% dels alumnes formats.

Aquests cursos pretenen incorporar nous professionals i/o reciclar a personal del sector metal·lúrgic en la mecanització, tant amb màquines convencionals com amb CNC.
Les dues accions formatives van dirigides a persones en situació d’atur i no tenen cap cost pels participants ni per a les empreses.

Per a més informació us podeu adreçar a ascamm@ascamm.org