Les empreses del sector de motlles i matrius a Catalunya van facturar 166 milions d’euros durant el 2013 i a Espanya el sector va facturar 616 milions. Aquestes dades confirman un creixement respecte dels anys anteriors.

D’aquesta facturació, que representa el 27% del total espanyol, el 40% son exportacions.

Després de la recessió soferta durant el primer deceni de segle, el sector ha iniciat una recuperació des del 2011 que s’està mantenint durant aquest 2016. Aquesta recuperació fa evident l’augment de la contractació de personal en les empreses, en la renovació de maquinària i en l’ampliació de les instal·lacions.