A continuació trobarà els enllaços per poder descarregar tots els documents comptables presentats a l’Assemblea General Ordinària de Socis celebrada el passat 19 de Març de 2018.