ESPERIA, S.A. – HIDROSTOCK,  en col·laboració amb ASCAMM, va impartir al Novembre del 2014 un curs sobre aplicacions pràctiques dels cilindres hidràulics per a empreses que vulguessin conèixer a fons els productes Hidrostock i comprendre com integrar-los en el conjunt del motlle.

En el curs es van presentar tant els cilindres convencionals com els especials (tàndem, rotatius, telescòpics, etc) i es van explicar les aplicacions pràctiques per al disseny de motlles.

Aquest curs va ser gratuït prèvia inscripció. 

Veure programa