El soci tècnic Renishaw ens ha fet arribar un estudi sobre el Calibre Equator™ aplicat per un client seu, un catàleg sobre la piràmide del procés productiu i un vídeo sobrFOTO CATALOGOe el sistema PRIMO amb les avantatges que aporta el reglatge automàtic.

Experiència del client EUROMOULD: Calibre Equator™. David Powell, director de qualitat a la seu del Regne Unitd’Euromould Ltd, utilitza el calibre flexi quator per augmentar la capacitat d’inspecció, i gràcies a la seva portabilitat, ja estan aconseguint una reducció del 85% del temps d’inspecció en les peces de moldeig per injecció. Aplicació Equator i Euromould Ltd

Video de PRIMO. El sistema Primo proporciona totes les aventatges del reglatge automàtic a un preu molt assequible i amb una repetitivitat d’1 μm 2σ (la mateixa que las sondes estàndard de Renishaw): Veure vídeo

Catàleg de la Piràmide del Procés Productiu: la piràmide mostra com poden utilitzar-se els nivells de control per eliminar sistemàticament la variació dels processos de mecanitzat, augmentant el rendiment, maximitzant la conformitat i eliminant l’error humà.

Renishaw Apply Innovation