ASCAMM i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya han signat, amb data de 22 de Juny de 2017, un conveni per promoure i desenvolupar en Formació Dual el cicle Formatiu Superior de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica adaptat a la producció de Motlles i Matrius. Aquest cicle es durà a terme a l’Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui.

Davant la necessitat de personal qualificat pel sector de Motlles i Matrius, ASCAMM ha estat treballant per formar nous professionals per incorporar-se a les empreses amb les millors qualitats tècniques.

Per aconseguir una resposta de professionalització dinàmica i ajustada i amb la voluntat de promocionar la Formació Professional Dual,  ASCAMM, Ensenyament i l’Institut Manolo Hugué han acordat una adaptació curricular del Cicle Superior de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica. Aquest nou cicle inclou tres mòduls formatius addicionals, específics de Motlles i Matrius per capacitar als estudiants en matèries que fins ara no es contemplaven. A més, aquests alumnes en alternança dual, faran estades en empreses associades d’ASCAMM al llarg dels dos anys del Grau Superior.

 

 

L’estada dels alumnes en les empreses s’haurà de formalitzar mitjançant un contracte laboral o una beca, amb la finalitat que els alumnes puguin compaginar els seus estudis durant la durada del cicle formatiu. Alhora, ASCAMM organitzarà visites per tal que els alumnes puguin conèixer diferents tipus d’empreses i la diversitat d’especialitzacions que hi ha al sector.

Les empreses associades d’ASCAMM col·laboraran activament amb l’Institut Manolo Hugué cedint material, eines i maquinària. També acolliran estades de professors per actualitzar els seus coneixements.

 

JORNADA PRESENTACIÓ DEL NOU CICLE 

Un cop signat el conveni, es va realitzar la jornada de presentació d’aquest nou cicle en la que varen participar representants del Departament d’Ensenyament, el President d’ASCAMM i el Director de l’INS Manolo Hugué. 

 

 

El Sr. Domènec Pijuan, Secretari General d’ASCAMM, va agrair als assistents la seva presència, entre els quals hi havia les principals empreses del sector i va expressar el seu agraïment al Departament d’Ensenyament i a l’Institut Manolo Hugué per la col·laboració i predisposició.

A continuació, el Sr. Ferran Castrillo, Cap de Servei de Foment de Projectes i Programes de la FP, va exposar la situació actual de la FP a Catalunya i en concret de l’augment de les preinscripcions en els estudis de Fabricació Mecànica i Mecatrònica.

 

Seguidament, El Sr. Daniel Altimiras, President d’ASCAMM, va explicar tot el recorregut realitzat per ASCAMM, que actualment representa prop d’un centenar d’empreses del sector, que ocupa unes 3.600 persones a Catalunya i amb uns nivells de facturació d’uns 250 milions d’euros, per aconseguir la fita que avui es presentava, de la que n’estava molt satisfet. També va fer una crida a totes les empreses del sector per tal que s’adonin de la importància de col·laborar en la formació de nous professionals pel sector, trencant el mite de formar només persones per incorporar-se a les empreses, s’ha de formar persones pel sector, a més de donar una oportunitat al jovent a desenvolupar-se en noves àrees bastant desconegudes per la majoria de nois i noies.

El Sr. Jaume Balart, Director de l’Institut Manolo Hugué, va sol·licitar a les empreses que col·laboressin amb ells pel que fa a estades de professors, eines, maquinària i altres materials necessaris per la correcta formació dels alumnes.

La darrera presentació la va dur a terme la Sra. Míriam Milán, Assessora Tècnica Docent. Va explicar en detall tots els canvis realitzats en l’adaptació curricular i els tipus de contractació actuals per l’alternança dual.

 

En les conclusions, el President d’ASCAMM va insistir en la importància de la col·laboració de les empreses per tal d’aconseguir que aquest nou cicle sigui tot un èxit. Així mateix, va anunciar que ASCAMM seguirà treballant perquè el sector disposi del personal qualificat que requereix, i recuperant una imatge malmesa de la FP durant els anys 1980 – 1990. Abans de finalitzar la jornada, es va poder realitzar una visita pels assistents a les instal·lacions que Eurecat té a Cerdanyola i va concloure, convidant a les empreses que encara no son d’ASCAMM s’hi adhereixin, això permetrà tenir una millor i més àmplia representació sectorial.