El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) ha posat en marxa Eurecat Academy, una nova plataforma destinada a resoldre els reptes i les necessitats més immediates que tenen tant les grans com les petites i mitjanes empreses vinculades a la formació tecnològica dels seus equips, amb la finalitat de reforçar la transferència de coneixement tecnològic al teixit empresarial i industrial.

La plataforma Eurecat Academy “ha estat dissenyada des d’una òptica molt pràctica i amb un alt rigor acadèmic”, en un context “marcat per la digitalització, per la indústria 4.0 i per la irrupció de tecnologies amb un alt impacte disruptiu”, explica el director de Formació d’Eurecat, Marc Capellades.

Segons assenyala, aquesta dinàmica “està canviant internament les empreses i ha fet entrar de cop gairebé una desena de noves tecnologies que canvien els esquemes tradicionals de la indústria”. Davant aquest canvi de paradigma, remarca, “és fonamental poder comptar amb un equip format en les noves tecnologies i amb capacitat de preveure’n impacte en clau de negoci i per adoptar solucions innovadores en àrees molt noves i difícils de dominar, com l’analítica de dades, la Internet de les Coses o la ciberseguretat”.

Des de la seva òptica, “aquest nou paisatge estableix també unes pautes i uns ritmes molt ràpids i exigents des del punt de vista tecnològic, a la vegada que cal incidir també en habilitats com el lideratge, el treball en equip, la creativitat i l’adaptabilitat als canvis”.

Per això, “la capacitat de formar-se contínuament durant tota la carrera laboral està esdevenint una de les principals demandes de les empreses respecte els professionals i a Eurecat volem estar al seu costat per facilitar el camí”, subratlla el director de Formació del centre tecnològic.

Podeu accedir a Eurecat Academy aquí

L’oferta formativa té un 10 per cent de descompte durant la campanya de llançament