Nissan i el centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) endegaran fins a 45 projectes d’innovació tecnològica d’aquí a 2022, enfocats a la digitalització i la indústria 4.0, a les plantes de producció de la companyia automobilística, mitjançant solucions que incidiran en sis reptes que abasten la força de treball connectada, l’estalvi energètic i la producció flexible i el muntatge, la inspecció i el manteniment intel·ligents.

Equips de treball pluridisciplinars de Nissan i d’Eurecat han abordat aquests sis reptes a partir d’una metodologia pròpia de co-creació i de sistematització de la innovació, on la combinació participativa de talent “permet reforçar i accelerar la capacitat de generar i implantar noves solucions per afrontar els principals reptes que es troben a les plantes de producció de la companyia”, destaca Marc Herrera, responsable d’indústria 4.0 a l’Innovation Lab de Nissan Europa.

Aquests projectes s’inscriuen en l’acord estratègic que Nissan manté amb Eurecat per impulsar el seu ecosistema d’innovació, dins “d’un procés d’innovació oberta, flexible i àgil, en què els equips de Nissan i d’Eurecat han ideat solucions a mida incorporant noves tecnologies que permeten optimitzar costos, millorar l’eficiència, la seguretat, la qualitat i afegir valor als processos de la marca automobilística”, subratlla el director de Desenvolupament de Negoci Industrial d’Eurecat, Guillem Quintana.

 

Avenços cap a la digitalització i la indústria 4.0

El desplegament de les 45 idees es començarà a materialitzar en 2020 a través de projectes demostradors o proves de concepte (en anglès, proof of concept o PoC). Els resultats s’implementaran fins a 2022, any en què finalitza el pla a mitjà termini de la companya ‘Let’s MOVE to 2022’.

Entre altres solucions, donarà lloc a un assistent virtual per a la gestió dels equips de treball basat en lntel·ligència Artificial, de manera que els supervisors tinguin en tot moment la informació actualitzada i recomanacions d’actuació sobre l’allau i la complexitat d’operacions que estan passant a la línia.

A fi d’aportar una major precisió i efectivitat en els processos en l’àmbit de la supervisió dels vehicles acabats, s’aplicarà visió artificial i machine learning per a la verificació automàtica de l’aparença exterior dels automòbils.

Així mateix, Nissan i Eurecat estan posant les bases per a crear un software modular per a la supervisió energètica, la detecció d’anomalies i la predicció de la demanda. També està previst el desenvolupament d’un sistema per al càlcul automàtic d’indicadors de rendiment i patrons de consum energètic. D’aquesta manera, “NISSAN optimitzarà la gestió de l’energia a la planta productiva i seguirà transformant-se en la direcció de la indústria responsable amb el medi ambient”, apunta Marc Herrera.

Per a incidir en la digitalització i en l’optimització dels protocols de manteniment, s’establirà un sistema d’enregistrament de vídeo i de veu per a operacions, amb la finalitat de millorar l’accessibilitat de la informació, reduir els temps de les operacions de reparació i el moviment de personal especialitzat.

Aposta per la innovació com a palanca per potenciar la competitivitat

El projecte s’inscriu en “l’aposta decidida de Nissan per potenciar la competitivitat de les seves plantes mitjançant l’R+D i la innovació en Indústria 4.0, aprofitant les sinergies amb el ric ecosistema d’innovació existent a Catalunya, amb agents de primer ordre com Eurecat”, manifesta Sergio Alcaraz, director general d’Enginyeria de Nous Models de Nissan Europa.

L’objectiu és que “les solucions tecnològiques en desenvolupament vegin la seva aplicació i implementació en fàbrica en un termini molt proper”, agrega el director general de Negoci d’Eurecat, Miquel Rey, que incideix en “la vocació d’Eurecat d’estar al servei de la indústria catalana, a partir del seu coneixement en innovació en les tecnologies industrials i digitals i en els processos que defineixen la Indústria 4.0, per impulsar la seva productivitat i competitivitat”.

Nissan i Eurecat, capdavanters en robòtica col·laborativa

Per altra banda, la planta de Nissan a Barcelona acull proves del projecte d’R+D europeu Sharework, que lidera Eurecat i que té com a objectiu portar al mercat un nou sistema intel·ligent integrat per diferents mòduls de software, a fi d’impulsar el treball conjunt entre operaris i robots sense necessitat de barreres físiques de protecció. En concret, Sharework, que compta amb un pressupost de 7,3 milions d’euros, establirà un sistema que ajudi al muntatge de les portes sobre els vehicles amb l’ajuda d’un robot col·laboratiu. En l’actualitat aquests robots no poden manipular peces d’un pes tan elevat (60 quilos).