L’Associació ASCAMM, amb l’objectiu de pal·liar les necessitats de personal del sector de motlles i matrius, formarà 30 nous professionals amb la col·laboració de la Fundació Eurecat.

El sector de motlles i matrius, després de superar la llarga crisi que va reduir el nombre de empreses del sector, s’ha anat recuperant progressivament en els últims 5 anys, i ja acumula un creixement sostingut del 43% des del mínim històric del 2010. Aquest creixement ha anat acompanyat d’un creixement de les exportacions de motlles i matrius, que també han crescut més d’un 40% respecte als seus mínims.

Cal destacar que les exportacions de motlles i matrius superen a les importacions dels països de baix cost. L’alta qualitat dels motlles i matrius dissenyats i fabricats a Catalunya es reconeguda als principals països clients Europeus i altres països en creixement com es el cas de Mèxic.

Aquest creixement de les empreses ha estat en maquinària i personal especialitzat, que ja s’ha esgotat i només es pot aportar nou personal a través de la formació.

Al Desembre 2016 ASCAMM va iniciar el curs de Mecanització per Arrencament de Ferritja, que te una durada de 630 hores i que formarà 15 alumnes.

Al Gener 2017 s’ha iniciat el curs de Mecanització per Abrasió, Electroerosió i Altres Procediments Especials (CNC) que te una durada de 630 hores i que formarà 15 alumnes més.

Tots els alumnes que participaran en aquestes accions formatives han estat seleccionats amb l’objectiu de poder mantenir un nivell formatiu d’alta qualitat.

Aquests dos cursos estaran totalment finançats per la Generalitat de Catalunya a través de la seva línea de Forma i Insereix, que exigeix una inserció mínima del 60% dels alumnes formats.

Aquests cursos pretenen incorporar nous professionals i/o reciclar a personal del sector metal·lúrgic en la mecanització, tant amb màquines convencionals com amb CNC.
Les dues accions formatives van dirigides a persones en situació d’atur i no tenen cap cost pels participants ni per a les empreses.

Per a més informació us podeu adreçar al Domènec Pijuan dpijuan@ascamm.org