Reunió amb el Sr. Oriol Alcoba, Director General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya

El passat dia 27 d’abril ens vàrem reunir amb el Director General d’Indústria per presentar-li la situació i els reptes del sector de fabricants de motlles i matrius a Catalunya. A la reunió varen participar el Sr. Àngel Atance, President d’ASCAMM, el Sr. Daniel Altimiras, Vicepresident, i el Sr. Diego Guri, Secretari General.

Es va traslladar al Director General la importància dels fabricants de motlles i matrius per a la resiliència i autonomia industrial del país, com a responsables de las primeres fases de la cadena de valor de molts sectors industrials. Es va expressar la preocupació per la manca de visió d’aquest fet per part d’importants actors de la cadena de valor d’alguns sectors rellevants, el que obliga als fabricants de motlles i matrius a competir en condicions complexes davant empreses de països de baix cost. El Director General d’Indústria va oferir les eines de finançament que la Generalitat posa a disposició de les empreses a través de la pròpia Direcció General, ACCIÓ i l’Institut Català de Finances, i es va mostrar obert a treballar per conèixer millor el sector i acostar als socis d’ASCAMM les eines de suport a l’empresa de la Generalitat.