NOVA CONVOCATÒRIA AJUTS: SUBVENCIONS PER A EMPRESES DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDÚSTRIA D’AUTOMOCIÓ

 

Línia 1: Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci

Màxim 15.000€. Consultor extern a l’empresa

Més informació

 

Línia 2: Subvencions per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte (inclou compra de maquinària)

Ajut del 10% de la inversió, que haurà de ser de 500.000€ endavant.

Més informació

 

Procediment de concessió:

Línia 1: Concurrència no competitiva per ordre cronològic fins a exhaurir el pressupost o termini, que es el 18 de febrer de 2021

Línia 2: Concurrència competitiva fins el termini: 25 de febrer de 2021

 

Documentació oficial:

Resolució Bases 

Resolució convocatòria línia 1

Resolució convocatòria línia 2